பொய் – ஒரு பெரும்பாவம் …(v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி,
ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.
நாள் : 25-12-2014 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

[youtube id=aNmLgyKlvqg]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *