பொருளாதாரமும் போதும் என்ற மனமும் (v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

வறுமை ஒழிப்பில் இஸ்லாம் – பாகம் – 2

அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்

இடம்:  SKS கேம்ப் அல்-ஜுபைல்
நாள் : 24 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

[youtube id=AMslMHTyXQ0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *