ஸக்காத்தின் அவசியமும் அதன் சட்டமும் (வீடியோ)

உலகத்தில் வறுமை, ஏழ்மை  இல்லாத தன்னிறைவு பெற்ற வாழ்க்கை அனைவருக்கும் அமைய வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் மாற்றுக்கருத்து இருக்க முடியாது. ஆனால் அதை நடைமுறை வாழ்க்கையில் கொண்டுவர மிகச்சரியான வழிமுறை எது என்பதை இஸ்லாம் மட்டுமே மிகத்தெளிவாக நடைமுறைப்படுத்திக்  காட்டியிருக்கிறது. அந்த நடைமுறை எது, அதன் சட்டம் என்ன? இப்படியான கேள்விகளுக்கு சரியான பதிலை அறிந்திட.. (தொடர்க…)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர்  ஸீலானி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்கோபார். சவுதி அரேபியா

[youtube id=Y_n8n6dDn18]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *