பொறுமையின் அவசியம் (ஆடியோ)

வாராந்திர பயான்  நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ஷரீஃப்  பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல், சவுதி அரேபியா

நாள்: 13-12-2012 வியாழக்கிழமை

இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளிவாசல், ஜுபைல், சவுதி அரேபியா.

[youtube id=x-bCuYybe0Y]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *