மதீனா பள்ளியின் பச்சை நிற குப்பா … (v)

கேள்வி: மஸ்ஜிதுன்னபவி (மதீனா பள்ளி)யின் மேல் கட்டப்பட்டு இருக்கும் பச்சை நிறத்திலுள்ள குப்பா-வை உடைத்து அகற்றுவதற்கு சவுதி அரசால் முயற்சி மேற்கொள்ளப்படுவதாக செய்தி ஒன்று பரப்பப்பட்டு வருகிறதே…. இச்செய்தியின் நம்பகத்தன்மை என்ன ?

[youtube id=pbUOsFZqlj4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *