மனிதன் கைசேதப்படும் நேரங்கள் (வீடியோ)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் சதக்கத்துல்லாஹ் உமரீ, அழைப்பாளர். தமிழகம், இந்தியா.
நாள் : 07-03-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

[youtube id=-HHryA5ak1w]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *