மனித படைப்பின் நோக்கம் என்ன? (ஆடியோ)

வழங்கியவர்: ரம்ஸான் ஃபார்ஸி மதனீ, அழைப்பாளர், ரவ்ழா தஃவா நிலையம், ரியாத், சஊதி அரேபியா.

நாள்: 23-10-2012 செவ்வாய்க்கிழமை

இடம்: மினா ஹஜ் கூடாரம், மக்கா, சஊதி அரேபியா

 [youtube id=zCpd1MIqIB0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *