மரணம்வரை தொடரும் ஈமானிய போராட்டம் (v)

மாலை நேர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள்: 30 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: IDGC தஃவா நிலையம்

[youtube id=tU17n93fNhA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *