தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [1-5]

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 22 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *