மறுமையில் நஷ்டமடைந்தோர் யார் ? (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி,
அழைப்பாளர், ஜுபைல், சஊதி அரேபியா
நாள்: 26 செப்டம்பர் 2014  வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: அல்-ஜுபைல் தஃவா  நிலைய‌ பள்ளி வளாகம்

[youtube id=XfMmsCAUxto]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *