மறுமை நாளின் அடையாளங்கள் – தொடர் 5

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :14-5-2015 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *