மறுமை நாள் நெருங்கும்போது

மறுமைநாள் நெருங்கும்போது ஏற்படக்கூடிய பல அறிகுறிகளை நபி(ஸல்) அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்கள். இன்றைய உலக சூழலில் நாம் அன்றாடம் காணுகின்ற அவலங்களைப் பற்றியும் நபிகளார் சுட்டிக்காட்டி தனது உம்மத்தை எச்சரித்துள்ளார்கள். அதைபற்றிய…. (தொடர்க…)

Hadheed Page 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *