மறுமை நாள் (v)

சிறப்பு தர்பிய்யா நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: மெளலவி எம். ரஹ்மத்துல்லாஹ் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம், சவூதி அரேபியா. – நாள்: 16 ஜனவரி 2017 திங்கட்கிழமை – இடம்: தஃவா நிலைய வளாகம், தம்மாம், சவூதி அரேபியா.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *