மறுமை வாழ்வின் தாக்கம் (வீடியோ)

தேசிய இஸ்லாமிய மாநாடு – இலங்கை

நாள்: செப்டம்பர் 29 மற்றும் 30, 2012

இடம்: அஸ்ஸலபிய்யா கலாபீட மைதானம் – பறஹகதெனியா – இலங்கை

சிறப்புரை: கோவை அய்யூப் அவர்கள், அழைப்பாளர், தமிழகம்.

[youtube id=wUDmsFtJwb8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *