மறுமை வாழ்வும் நமது நிலையும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி,
ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.
நாள் : 04-09-2014 வியாழக்கிழமை இரவு
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்,

[youtube id=kMpgbX-VcB4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *