மறுமை வெற்றி யாருக்கு ?

வழங்கியவர்: ஷேஹ் முபாரக் மஸ்ஊத் மதனீ – இஸ்லாமிய அழைப்பாளர் – இலங்கை – நாள்: 17-2-2016 புதன்கிழமை – இடம்: புகாரி மஸ்ஜித், சில்வர் டவர், கோபார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *