மழையும் மழைத் தொழுகையும் (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள் : 29-11-2013 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

  [youtube id=6VG0dOJoR7I]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *