மவ்டீகம் அன்றும் இன்றும் (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ஷரீஃப் பாகவி,
அழைப்பாளர், எஸ்.கே.எஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 03 செப்டம்பர் 2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=7SPv2sMQTBo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *