மார்க்கத்தை அழிக்கும் இரண்டு விஷயங்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: அப்பாஸ் அலீ, MISC. இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், அல்கோபார் தஃவா நிலையம் – நாள்: 04 மார்ச் 2016 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *