மார்க்க கல்வியில் முஸ்லிம்களின் அலட்சியம் (v)

மெளலவி அப்துல்பாஸித் புஹாரி,
அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.

நாள்: 12 ஏப்ரல் 2015 சனிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

[youtube id=m64iHM01cnc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *