மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய மாமறை (ஆடியோ)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

வழங்கியவர்: கெ.ஆர். பஷீர் அஹ்ஸன் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், தம்மாம்

நாள்: 06-08-2012 வியாழக்கிழமை

இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ மஸ்ஜித்

ஆடியோ : (Download) {MP3 format -Size : 28.22 MB}

Audio Player [audio:https://suvanacholai.com/video/Basheer_Ahsan.mp3]

== [mp3j track=”https://suvanacholai.com/video/Basheer_Ahsan.mp3″]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *