மிஃராஜ் தரும் படிப்பினை (வீடியோ)

ஜும்ஆ  குத்பா பேருரை  – 07-06-2013

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஹம்மது ஷரீஃப் பாகவி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்.

 [youtube id=JSECUjjIOAA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *