மீலாது விழா யார் கொண்டாடலாம் ?

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார்.

நாள்: 18-01-2012 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம், சவுதி அரேபியா.

[youtube id=7MQ4zeDKQ3o]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *