முஃமினின் வாழ்க்கை ஓர் பார்வை (வீடியோ)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர் ஸீலானி அவர்கள், அழைப்பாளர், அல்கோபர் தஃவா நிலையம்
நாள்: 13.03.2014 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் பின் அஸ்வத் (ரழி) ஜும்ஆ பள்ளி

[youtube id=lB7Bw4_urWc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *