முஆத் இப்னு ஜபல் (ரழி) (v)

நபி (ஸல்) அவர்கள் உறுவாக்கிய முன்மாதிரி மிக்க சமூகத்தின் ஒரு முத்து – வழங்கியவர் : முஹம்மத் அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், அல்கோபார் தஃவா நிலையம் – இடம்: அல்கோபார் தஃவா நிலையம்

 [youtube id=qu_Y9Fhz3dA]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *