சபையும் விருந்தினரும் (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு

முதல் அமர்வு – தலைமையுரை

வழங்கியவர்: மெளலவி முஹம்மது ஷரீஃப் பாகவி, எஸ்கேஎஸ் கேம்ப். ஜுபைல், சஊதி அரேபியா.

நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=UHaYa4Hn0aE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *