முதல் அமர்வு – வரவேற்புரை (வீடியோ)

16-ஆவது இஸ்லாமிய ஒருநாள் மாநாடு

வழங்கியவர்: சகோதரர் முஹம்மது காஜா, முத்த ஆவீன்,
நாள்: 18-4-2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலையம்

[youtube id=YHKOi1BGjhE]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *