முந்திக்கொண்டவர்கள் முந்தியவர்கள் அவர்கள்தான் நெருக்கமானவர்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம் – நாள்: 28 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: தம்மாம் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *