முன்மாதிரி முஸ்லிம் குடும்பம் – ஒருநாள் மாநாடு (v)

19-ஆவது ஒருநாள் இஸ்லாமிய மாநாடு – இரண்டாவது அமர்வு : மவ்லவி சையது அலீ ஃபைஜி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம் – இந்தியா – நாள்: 07 ஏப்ரல் 2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம் : ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *