முன்மாதிரி முஸ்லிம் யார்? (ஆடியோ)

மாதந்திர பயான் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் ரஹ்மத்துல்லாஹ் இம்தாதி, அழைப்பாளர், அல்கோபார், சவுதி அரேபியா.

நாள்: 18-01-2013 வெள்ளிக்கிழமை

இடம்: ஜுபைல் தஃ வா  நிலையம்.

[youtube id=9OyHi1HG7e8]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *