முஸ்லிம்களுக்கு இழைக்கப்படும் அநீதி (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மெளலவி ஸமீம் ஸீலானி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 14 ஆகஸ்டு 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=UG2McbUT9k0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *