மெளலவி ஷம்சுதீன் காஸிமி அவர்களின் (அகீதா) கொள்கை என்ன?

மெளலவி ஷம்சுதீன் காஸிமி அவர்களின் (அகீதா) கொள்கை என்ன?

குடும்ப சந்திப்பு நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்
அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம்.
நாள் :06-11-2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: SWCC பள்ளி வளாகம்

[youtube id=Z9lwmNv96j4]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *