தஜ்ஜால் வருகையும் குழப்பங்களும் [2-5]

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி – அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள்: 22 மே 2015 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *