யார் இந்த ராஃபிழாக்கள் (v)

மாதாந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
உரை: மெளலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், கோபார் அழைப்பு மையம்.
நாள் :16 அக்டோபர் 2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை
இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய‌ பள்ளி வளாகம்

[youtube id=h75kzwRRWC0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *