யூசுஃப் நபியின் வரலாறு தொடர் – பாகம்-1 (வீடியோ)

ஜுபைல் தஃ வா நிலையம் – தமிழ் பிரிவு வழங்கும்

வாராந்திர பையான் நிகழ்ச்சி

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல்.

நாள்: 14 மார்ச் 2013 வியாழக்கிழமை

இடம்: மிக்தாத் பின் அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி..

[youtube id=fH4KLoprVyw]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *