ரபிய்யுல் அவ்வல் மாதம் (வீடியோ)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள் : 03-01-2013 வெள்ளிக்கிழமை
இடம் : ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=i8-BHOSv3hk]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *