ரமளானின் இறுதி நாள்களின் இபாதத் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
மெளலவி, யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர் அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள்: 25 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை.
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=5okkji_i2yo]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *