ரமளானின் சிறப்பும் அதன் சட்டங்களும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி
அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம்
நாள்: 12 ஜூன் 2015 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளிவாசல்

[youtube id=oSd-YRJSpbQ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *