ரமளானில் இறைவணக்கம் சில வழிகாட்டல்கள் (v)

வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி – வழங்கியவர்: முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம். – நாள் :26-05-2016 வியாழக்கிழ‌மை – இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் (ரழி) பள்ளி வளாகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *