ரமளானில் தவிர்க்கப்பட வேண்டியவைகள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், அழைப்பாளர், ராக்கா தஃவா நிலையம், தம்மாம்.

நாள்: 18 ஜூலை 2014 வெள்ளிக்கிழமை.

இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

[youtube id=yMRKq4QGo54]

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *