ரமளானை வரவேற்போம் (v)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மவ்லவி அலீ அக்பர் உமரீ
இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், தமிழகம், இந்தியா.
நாள்: 06 ஜூன் 2015 சனிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=bmVdvz7Fulc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *