ஒழுக்கம் பற்றிய சில குறிப்புகள் (v)

ரமழான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி – தலைமையுரை – வழங்கியவர்: மவ்லவி யாஸிர் ஃபிர்தெளஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம் – நாள்: 16 ஜூன் 2016 வியாழன் இரவு – இடம்: ஜுபைல் தஃவா நிலைய பள்ளி வளாகம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *