ரமழானில் இபாதத்கள் (வீடியோ)

வழங்கியவர்: மௌலவி. எஸ். யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.

நாள்: 09-08-2012 வியாழக்கிழமை

இடம்: அல்ஹஸ்ஸா தஃவா நிலையம், அல்ஹஸ்ஸா, சவூதி அரேபியா

[youtube id=PhMEmubHog4]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *