லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ் (வீடியோ)

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்.
நாள்: 21 டிசம்பர் 2013 சனிக்கிழமை
இடம் : ஆர்சி -2 கேம்ப் பள்ளி வளாகம்

  [youtube id=4SpDg20onjA]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *