லைலதுல் கத்ருடைய இரவுகள் (வீடியோ)

லைலதுல் கத்ருடைய இரவு என்பது ஆயிரம் மாதங்களுக்கு சமமானது. அதாவது, இந்த இரவை தனது நல்லமல்களால் முழுமையாக பெற்றுக்கொண்டவர் தொடர்ந்து 83 வருடங்கள் இறைவனை வணங்கியவர் போலாகும். நபி(ஸல்) அவர்கள் , “எனது உம்மத்துக்களின் வாழ்க்கையின் அளவு 60க்கும் 70க்கும் இடைப்பட்டதாகும்” என்று சொன்னார்கள். இப்படி வாழ்க்கை முழுவதும் நல்லறங்களில் கழித்த நன்மையை ஒரு இரவில் பெற வேண்டுமானால்…. (தொடர்க…)

வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் அஸ்ஹர் ஸீலானி, அழைப்பாளர், கோபர் தஃவா நிலையம். 

 [youtube id=Xg0_YpR5-c8]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *