வரம்பு மீறாதீர்கள் … (v)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி
வழங்கியவர்: ஷரீஃப் பாகவி, அழைப்பாளர்,
எஸ்.கே.எஸ் கேம்ப், ஜுபைல் மாநகரம்
நாள்: 15 ஜனவரி 2015 வியாழக்கிழமை
இடம்: மிக்தாத் இப்னு அஸ்வத் பள்ளி வளாகம்

[youtube id=kSmAThvkbjI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *