வறுமை ஒழிப்பில் இஸ்லாம் – பாகம் – 1(v)

ரமளான் முழு இரவு நிகழ்ச்சி

அஷ்ஷைஹ் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் அவர்கள் 
அழைப்பாளர் ராக்கா தஃவா நிலையம், அல்கோபார்

இடம்:  அல்-ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 17 – 07 – 2014 வியாழக்கிழ‌மை

[youtube id=RJ7HAGkvuPc]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *