வழிகேடும் துர்பாக்கியமும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – – வழங்கியவர்: மவ்லவி அன்ஸார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி, இஸ்லாமிய அழைப்பாளர், ஜுபைல் மாநகரம் – நாள்: 10-3-2017 வெள்ளிக்கிழமை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *