வழிகேட்டை விட்டும் விலகிக்கொள்ளுங்கள் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை
வழங்கியவர்: அஷ்ஷைஹ் யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் தஃவா நிலையம்
நாள் : 28 நவம்பர் 2014 வெள்ளிக்கிழமை
இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி

[youtube id=_WIFe_-XrkU]