வாழ்க்கையும் வாழ்வாதாரமும் (v)

ஜும்ஆ குத்பா பேருரை – வழங்கியவர்: மெளலவி ஃபக்ருதீன் இம்தாதி, அழைப்பாளர், ஜுபைல் அழைப்பு மையம் – நாள் :25-12-2015 வெள்ளிக்கிழ‌மை – இடம்: ஜுபைல் போர்ட் கேம்ப் பள்ளி 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *